Kategori Moğolistan

MONGOL YURDU MOĞOLİSTAN

Alp ASLAN

III. BÖLÜM

KUZEY, HUVSGÖL GÖLÜ

Daha önce sözünü ettiğim üzere Moğollar, kadim Türklerin Huvs Gölü adını verdiği yeri komple gölün adı zannederek Huvsgöl Gölü[1] adını vermiş. Daha sonra kafaları iyice karışan Moğollar ‘göl’ kelimesine de ‘nehir’ anlamı vermesinler mi?

Göl ve etrafı Alp Dağlarını andırıyor. Hatta keskin gözlü yol arkadaşım yalnızca Alplerde yetiştiğini bildiği bir bitkiyi tespit ediyor. Dolaşarak gölün kıyısına gidiyoruz. Kıyıya vardığımızda yine bir bağırış-çağırış-kızılca kıyamet! Cengiz Han’ın nehir ve göller hakkında koyduğu ünlü yasa halen geçerli demek ki: Moğollar bırak yüzme bilmeyi, suya yaklaşmaktan/yaklaştırmaktan bile korkuyor: “Oraya en son 1240 yılında girdiler, giren bir daha geri dönmedi...

Dahası

MONGOL YURDU MOĞOLİSTAN

Alp ASLAN

II. BÖLÜM

TONYUKUK DİKİLİ TAŞLARI

tonyu2

Göktürkler örneklerini başta Tonyukuk ve Bilge Kağan-Kül Tigin yazılı taşlarında gördüğümüz üzere kendi geliştirdikleri Runik yazı sistemini kullanarak çok önemli eserler bırakmışlardı. Bu yazı sistemi ilk kez I. ve II. yüzyıllarda Cermen kabilelerinde görüldüğü için daha sonra bu tarz alfabe sistemi geliştiren İskandinav, Türk ve Macar alfabelerine de Runik adı verilmiştir[1].

  tonyu3   essik_kurgan_1                                                      Runik alfabe ile ‘Türk’ (Sağdan sola okunur) ve bilinen ilk Runik alfabe

Ancak Türk’ün Türk’e olan düşmanlığından mıdır, kendi kendimize propaganda yapmadan duramıyoruz. Alttaki fotoğraflarda TİKA[2]‘nın yazdırdığı bilgi notla...

Dahası

MONGOL YURDU MOĞOLİSTAN

Alp ASLAN

Yabancı dillerde Moğol’un Mongol diye bilinmesi kaderin bir cilvesi midir; yoksa eloğlu bu toplumda bir sıkıntı olduğunu hissedip mi bu adı takmış bilemiyoruz ama kesin olan bir şey var ki bir garip yer Moğolistan, bir garip millet Moğollar.

I. BÖLÜM

Vize başvurusu için önce telefon ederek evrak teyidini yapıp sonra da Ankara’daki Moğolistan elçiliğine gidiyorum, ama kapı duvar. Zar zar zile basıyorum ancak görünürde ne bir görevli, ne de bir bekçi var. Bu kez telefona sarılıyorum, yanıt veren yok. Tekrar zile abanıyorum, on dakika sonra nihayet ana binadan biri seğirterek çıkıyor. İçeri girip evrakları uzatırken hoş beş yapıyoruz, sonra:

– Batı Moğolistan tarafından girmeyi düşünüyoruz, diye fikir beyan ediyorum görevliye...

Dahası